De Bedrijfsmanager

Afkorting!Bedrijfsmanager Google

A
a.s. aanstaande
a.u.b. alstublieft
B
b.g.g. bij geen gehoor
C
c.c. carbon copy = [Engels]
c.q. casu quo = [Latijn] in dat geval
D
d.d. de dato = [Latijn] daterend van
d.m.v. door middel van
d.w.z. dat wil zeggen
E
e.a. en andere
e.d. en dergelijke
e.e.a. een en ander
enz. enzovoort
F
G
H
I
i.o.v. in opdracht van
i.p.v. in plaats van
i.v.m. in verband met
i.z.g.st. in zeer goede staat
J
jl. jongstleden
K
L
M
m.a.w. met andere woorden
m.b.t. met betrekking tot
m.i. mijns inziens
m.i.v. met ingang van
m.m.v. met medewerking van
m.n. met name
m.u.v. met uitzondering van
N
n.a.v. naar aanleiding van
nl. namelijk
n.m. namiddag
n.n.b. nog niet bekend
n.o.t.k. nader overeen te komen
nr. nummer
n.t.b. nader te bepalen
O
o.a. onder andere(n)
o.g. of gelijkwaardig
o.i. onzes inziens
P
p.o. per omgaande
p.p. per persoon
P.S. Post Scriptum = [Latijn] naschrift
Q
R
S
s.v.p. s'il vous plait = [Frans] alstublieft
T
t.a.v. ter attentie van
t.b.v. ten behoeve van
t.g.v. ten gevolge van
t.n.v. ten name van
t.o.v. ten opzichte van
t.z.t. te zijner tijd
U
V
vlg. volgende
vnl. voornamelijk
v.v. vice versa = heen en terug
W
X
Y
Z
zgn. zogenaamd
z.g.a.n. zo goed als nieuw
z.i. zijns inziens
z.o.z. zie ommezijde
z.s.m. zo spoedig mogelijk