De Bedrijfsmanager

Titulatuur!Bedrijfsmanager Google

A
aartsbisschop zijne hoogwaardige excellentie mgr.
abt zijne hoogwaardigheid
adellijke weduwe de hoogwelgeboren vrouwe douairière
advocaat weledelgestrenge
ambassadeur zijne excellentie
apotheker weledelgeleerde
arts (geen dr) weledelgeleerde
B
baron, barones hoogwelgeboren
baron - dochter van hoogwelgeboren jonkvrouwe(freule)
bisschop zijne hoogwaardige excellentie mgr.
burgemeester(grote. stad) hoogedelachtbare
burgemeester edelachtbare
C
commissaris der koningin hoogedelgestrenge
consul-generaal hoogedelgestrenge
consul, vice consul weledelgestrenge
D
deken hoogeerwaarde
doctor weledelzeergeleerde
doctorandus (drs) weledelgeleerde
E
F
G
geestelijke (dr) weleerwaarde zeergeleerde
generaal zijne excellentie
gezant zijne excellentie
graaf, gravin hooggeboren
graaf, dochter van hooggeboren jonkvrouwe(freule)
griffer der kamer weledelgestrenge
griffer der staten weledelgestrenge
griffer rechtbank edelachtbare
groot-officier kon huis zijne excellentie
H
hoofdambtenaar ministerie hoogedelgestrenge
hoofdingenieur hoogedelgestrenge
hoofdofficier hoogedelgestrenge
hoogleraar hooggeleerde (professor)
I
ingenieur weledelgestrenge
inspecteur (belasting, politie) weledelgestrenge
J
jonkheer, jonkvrouw hoogwelgeboren
jonkheer, dochter van hoogwelgeboren jonkvrouwe(freule)
K
kantonrechter edelachtbare
kanunnik hoogeerwaarde
kapelaan weleerwaarde
kardinaal zijne eminentie
klooster- en ordergeestelijken weleerwaarde pater
koningin hare majesteit
L
lid gemeenteraad weledelgestrenge
lid gerechtshof edelgrootachtbare
lid hoge raad edelhoogachtbare
lid 1ste en 2e kamer hoogedelgestrenge
lid provinciale staten weledelgestrenge
lid raad van state hoogedelgestrenge
lid rekenkamer hoogedelgestrenge
lid synode hoogeerwaarde
luitenant-admiraal zijne excellentie
luitenant-generaal zijne excellentie
M
meester(mr) weledelgestrenge
minister zijne excellentie
minister van staat zijne excellentie
N
notaris, kandidaat notaris weledelgestrenge
O
officier t/m kapitein weledelgestrenge
officier van justitie edelachtbare
ontvanger der belasting weledelgestrenge
opperrabbijn weleerwaarde zeergeleerde
oud minister hoogedelgestrenge
oud staatssecretaris hoogedelgestrenge
P
pastoor zeereerwaarde
paus zijne heiligheid
predikant (dr) weleerwaarde zeergeleerde
predikant (geen dr) weleerwaarde
prins, prinses zijne (hare) koninklijke hoogheid
professor gr. sem. zeereerwaarde hooggeleerde
professor kl. sem. zeereerwaarde zeergeleerde
Q
R
rabbijn weleerwaarde
rechter commissaris edelachtbare
rechter rechtbank edelachtbare
rector zeereerwaarde
ridder (in enige orde) weledelgestrenge
S
staatssecretaris zijne excellentie
substituut-officier edelachtbare
T
U
V
vice-admiraal zijne excellentie
vrouwelijke religieuzen eerwaarde zuster
W
wethouder edelachtbare
X
Y
Z